ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಪರಿಣತೆ ಕಾವ್ಯ

ಕನ್ನಡದಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದೂ, ಉಚ್ಚರಿಸುವುದೂ ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಂತಹ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ತೊಡಕೇ - ಕೆಲವರಿಗೆ :)

ಯುಎಸ್ಎ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಬೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಿನ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ೧೧ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ೧೩ ವರ್ಷದ ಕಾವ್ಯ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಹುಡುಗಿ ೨೦೦೯ ರ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಬೀ ಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಸರಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ೩೦೦೦೦ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನೂ. ಮತ್ತಿತರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತರಪೇತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತಂದೆ ಮಿರ್ಲೆ ಶಿವಶಂಕರ್.

ಕಾವ್ಯಳೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ:

http://www.kannada.blogkut.com/

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?