ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೂ ದೂರ

ಗೆಲಿಲಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅವನು ಗುರುವಿನ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮೊದಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲವೇಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಪತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗಿದೆ.

ಹೊರ-ಸೌರ-ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿಯ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಇರುವುದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಹೊಸೆ ಬಳಿಯ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬೆಟ್ಟದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ.

’ಅತಿ ಪರಿಚಯಾತ್ ಅವಜ್ಞಾ..’ ಅನ್ನುವ ಗಾದೆಯೇ ಇದೆಯಲ್ಲ - ದಿನ ನಿತ್ಯ (ದೂರದಿಂದ) ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಲಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟೆ; ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟಕಿಸಿ.

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?