ಅರಳುವ ತಾವರೆ


ಬರೆದು ಓದಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ
ಅರಿತವರಾಸರೆ ಪಡೆದವನ
ಅರಿಮೆ ಅರಳುವುದು ತಾವರೆ
ಬಿರಿವೊಲು ರವಿಯ ಕದಿರಿಗೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನ ಭಾಂಡಾಗಾರದಿಂದ) :
ಯ: ಪಠತಿ ಲಿಖತಿ ಪಶ್ಯತಿ ಪರಿಚ್ಛತಿ ಪಂಡಿತಾನುಪಾಶ್ರಯತಿ |
ತಸ್ಯ ದಿವಾಕರ ಕಿರಣೈಃ ನಲಿಲೀದಲಮಿವ ವಿಕಾಸ್ಯತೇ ಬುದ್ಧಿಃ||ಕೊ: ಅರಿಮೆ = ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಕೊ.ಕೊ: ಕದಿರು = ಕಿರಣ; ಹೊಸದಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಚ್ಚಕನ್ನಡ ಪದ (ಜಿ.ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರ ನಿಘಂಟುವಿನಿಂದ)

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ