ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಜತಿಸ್ವರ

ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಕಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬರಹ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಂಡಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಜತಿಸ್ವರ


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


ಈ ಜತಿಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟಕಿಸಿ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತುತಿ - ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರ