ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳೇ ದಿನ ಏಕಿರಬೇಕು?

’ಏಳು ಸ್ವರವು ಸೇರಿ ಸಂಗೀತವಾಯಿತು- ಏಳು ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವಾಯಿತು - ಏಳು ದಿನವು ಸೇರಿ ಒಂದು ವಾರವಾಯಿತು - ಏಳು ತಾರೆ ಸಪ್ತಋಷಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಯಿತು ’ ಎಂದು ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವರಗಳು ಏಳೇ ಏಕಿರಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಏಳು ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಣಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು, ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸಪ್ತಋಷಿ ಮಂಡಲ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ರಾಶಿ ಚಿತ್ರ (constellation) ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಏಳುದಿನವು ಸೇರಿ ಒಂದು ವಾರವಾಗುವ ವಿಷಯವಂತೂ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ವಾರಕೆ ಏಕೆ ಏಳೇ ದಿನ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾನುವಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ಯಾಕೆ? ಬುಧವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾತನ ನಾಗರೀಕತೆಗಳೂ, ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗೂ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದವರೇ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಎಣಿಕೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಕ್ಷ್ಜತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಚಂದ್ರ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೨೭-೨೮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಭಾರತೀಯರು (ಚೀನೀಯರು ಕೂಡ), ಆಕಾಶವನ್ನು ೨೭-೨೮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾವು ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೇ. ಮತ್ತೆ, ಒಂದು ಹುಣ್ಣೀಮೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಸುಮಾರು ೨೯-೩೦ ದಿನಗಳಿರುವುದನ್ನೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದಿರ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನೂ, ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗ ಕಿರಿದಾಗುವುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ಆ ಅಂತರವನ್ನೇ, ಎರಡು ಪಕ್ಷ (ಪಕ್ಷ= ಪಕ್ಕ= ಬದಿ)ಗಳಿರುವ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಕರೆದರು.ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬಗಳೂ ಆಚರಣೆಗಳೂ. ಈ ತಿಥಿ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅತಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ರಾಮಾಯಣ/ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ) ವಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದಿವಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವರಾಹ ಮಿಹಿರನ ಪಂಚಸಿದ್ಧಾಂತಿಕಾ ದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿರುವುದರಿಂದ ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ವಾರದ ದಿನಗಳ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದಂತೂ ದಿಟ.

ವಾರಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮೊದಲಾಗಿದ್ದು ಗ್ರೀಸಿನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ , ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಪರಸ್ಪರ ೨ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಬದಲಾವಣೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ೭ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ, ಈ ತಾರೆಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಅವೇ ಈ ಕಾಯಗಳೆಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯವೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಲ್ಲಿಗೇ ಬರಲು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಅವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಚಂದ್ರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಬೇಕು. ಮಂಗಳನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಬುಧನಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳೇ ಸಾಕು. ಇನ್ನು, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೆ, ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ. ಶನಿಗಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ. ಶುದ್ದ ಸೋಮಾರಿ ಆ ಗ್ರಹ. ಹೊರಟಲ್ಲಿಗೇ ಮರಳಲು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಸಮಸ್ತವೂ ಈ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಆಗಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರ ಫಲ.

ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುವ ಕಾಲಗಳು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ಆಗಸದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಅವರು ವರ್ಷ ಎಂದದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಕಾಲಗಳಿಗೂ, ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ನಂಟು ಇದ್ದದ್ದು ತಿಳಿದುಬಂತು ಎನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಕುಗ್ಗುವನು, ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಹಿರಿದಾಗುವನು ಅಲ್ಲವೇ? ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೨೪ ಪಕ್ಷಗಳಾದವು.

ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ, ಮುಳುಗಿ , ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಅವರು ದಿನ (day) ಎಂದರು. ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ, ಒಳಿತಲ್ಲವೇ? ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ವರ್ಷದ ೨೪ ಚಂದ್ರನ ಪಕ್ಷಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ, ದಿನವನ್ನೂ ಅವರು ೨೪ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏಕರೂಪಿಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದೆಣಿಸಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ೨೪ ಗಂಟೆಗಳೆಂದು (hour) ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರು.

ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೂ, ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ನಂಟು ಬೆಸೆದಮೇಲೆ, ಅವರು ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೂ ಒಂದು ಆಕಾಶಕಾಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟರು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.

ಮೊದಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಗಳೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಸಮಯದ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯುತ್ತ ಹೋಗೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಮೊದಲ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ೧ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬುಧನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೇ ಹೋದರೆ, ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಕನೆಯ, ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬುಧನಿಗೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಹಾಗಾದರೆ, ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ನಾಳೆಯ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ - ನಾಡಿದ್ದಿನ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮಂಗಳನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ಹೀಗೇ ಏಳು ದಿನ ಹೋದರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಶನಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಸರತಿ.

ಈಗ, ಪ್ರತೀ ದಿವಸವನ್ನು ಆ ದಿನದ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರೋ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ವಾರದ ದಿನಗಳು ಏಳಾದವು - ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ!

ತಿಳೀತಲ್ಲ? ಇನ್ಮೇಲೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏಳೇ ದಿನ, ಎಂಟು ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ?

-ಹಂಸಾನಂದಿ

(ಕೊ: ಇದು ಮೂರುವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದ ಬರಹ. ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವೆ.)

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?