ಚೈನಾಟೌನ್

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಲ್ಲಿನ ಚೈನಾ ಟೌನ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿತು. ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಚೀನೀಯರು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ಚೈನಾವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ! ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.


ಚೈನಾ ಟೌನ್ ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿ - ಗ್ರಾಂಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ನೋಟ

ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೊಂದು ಬೌದ್ಧ ಮಠ


ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹದಿನಾರು ತೋಳುಗಳ ಬುದ್ಧ(?)


ಅದೇ ಬೀದಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ಟಡಗಳು


ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳ ದೇವತೆ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ ಕಮಲ ಸಂಭವೆ!
ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಚೈನಾ ಟೌನ್ ನ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿ


ಪೀಕಿಂಗ್ ಬಜಾರ್!

ಬಳೆ-ಸರ-ಓಲೆ

ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳೋಕೆ ತಯಾರಾ ನೀವು?
ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ?


-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ