ಬಯಕೆಯ ಗಾಳ

ಮದನನೆಂಬ ಬೆಸ್ತ ಭರದಿ ಹಾಕಿಹನು
ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಗಾಳವನು ಬಾಳಗಡಲಿನಲಿ;
ಅವಳ ತುಟಿಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೀಡಾದವರನು
ಹಾಕಿ ಹುರಿಯುವನು ಒಲವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ)

ವಿಸ್ತಾರಿತಂ ಮಕರಕೇತನಧೀವರೇಣ
ಸ್ತ್ರೀಸಂಜ್ಞಿತಂ ಬಡಿಶಮತ್ರ ಭವಾಂಬುರಾಶೌ
ಯೇನಾಚಿರಾತ್ತಧರಾಮಿಷಲೋಲ ಮರ್ತ್ಯ-
ಮತ್ಸ್ಯಾಸ್ವಿಕೃಷ್ಯ ಸ ಪಚತ್ಯನುರಾಗವಹ್ನೋ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ’ಮಕರಕೇತನ’ = ಮೊಸಳೆಬಾವುಟದವನು = ಮನ್ಮಥ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ’ಮದನ’ನೆಂದೇ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಕೊ.ಕೊ: ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಬರಹದ ಮೇಲೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇ ತಲೆಬರಹ ಹೊಳೆಯೋದೂ ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಮೂರು ಒಳ್ಳೇ ತಲೆ ಬರಹಗಳು ಸಿಕ್ಕವು -ಗೆಳೆಯರಿಂದ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ತಾನೇ ಇಡಕ್ಕಾಗೋದು :) - ಇನ್ನೆರಡು ತಲೆಬರಹಗಳೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿದವು - "ಬಾಳಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೆ" ಮತ್ತೆ "ಮುತ್ತಿನ ಬೆಲೆ". ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಕಿದೆ!

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?