ಉರಿಯುವ ಕರ್ಪೂರ

ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡವರು
ತಮ್ಮ ನಡತೆಯನು ಬಿಡದಿಹರು;
ಕಿಚ್ಚು ತಗುಲಿದರು ಕಪ್ಪುರವು
ಕಮ್ಮನೆ ಕಂಪನೇ ಬೀರುವುದು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಸ್ವಭಾವಂ ನ ಜಹಾತ್ಯೇವ ಸಾಧುರಾಪದ್ಗತೋSಪಿ ಸನ್ |
ಕರ್ಪೂರ: ಪಾವಕಸ್ಪೃಷ್ಟ: ಸೌರಭಂ ಲಭತೇತರಾಮ್ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ.ಕೊ: ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಎಳ್ಳು ತಿಂದು ಒಳ್ಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ’ದೊಡ್ಡವ’ರಾಗೋಣ ಅನ್ನುವ ಹಾರೈಕೆ ನನ್ನದು!

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?