ಹರಿಯೋ? ಹರನೋ?
ಮುಡಿಯಲೊ ಅಡಿಯಲೊ ಗಂಗೆಯಿಹ
ಒಡಲೋ ಕೊರಳೋ ಕಪ್ಪಾದ
ಕಾವನಯ್ಯನೋ ಕಾಮನ ಗೆದ್ದವನೋ
ಆವನೋ ದೇವನ ನಾ ನೆನವೆ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನ ಭಾಂಡಾಗಾರದಿಂದ)

ಜಾಹ್ನವೀ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪಾದೇ ವಾ ಕಾಲಃ ಕಂಠೇ ವಪುಷ್ಯಥ
ಕಾಮಾರಿಂ ಕಾಮತಾತ ವಾ ಕಚಿದ್ದೇವ ಭಜಾಮಹೇ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ

ಕೊ:ಶಿವನು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೇ ಹೊತ್ತರೆ ಅದೇ ಗಂಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋಧ್ಭವೆ ಕೂಡ
ಕೊ.ಕೊ: ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಶಿವನ ಗಂಟಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಅವನು ನೀಲಕಂಠನಾದರೆ, ವಿಷ್ಣುವು ನೀಲವರ್ಣ.
ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಮನ್ಮಥನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಗನಾದರೆ, ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಶಿವ ಅವನ ವೈರಿ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?