ಬೃಂದಾವನಕೆ ಹಾಲನು ಮಾರಲು...

ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಲ್ಮೊಸರನ್ನು ಮಾರಹೊರಟಿದ್ದ
ಮುರಾರಿಯಡಿಗಳಲೆ ಮನಸನೊಪ್ಪಿಸಿದ
ಗೊಲ್ಲತಿ ಕೂಗಿದಳು ತಾ ಮೈಯಮರೆತು
’ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೆಂ’ದು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಬಿಲ್ವಮಂಗಳನ ಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾಮೃತ -೫೫)

ವಿಕ್ರೇತುಕಾಮಾ ಕಿಲ ಗೋಪಕನ್ಯಾ ಮುರಾರಿ ಪಾದಾರ್ಪಿತ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಃ|
ದಧ್ಯಾಧಿಕಂ ಮೋಹವಶಾದವೋಚತ್ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಓದಿದ್ದಿದು ಈ ಶ್ಲೋಕ - ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲಯದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅನುವಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸೆಳೆತವುಂಟುಮಾಡಿತು!

ಕೊ.ಕೊ: ಹಾಲೂ-ಮೊಸರೂ-ಬೆಣ್ಣೆ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಮಾರಬೇಕಾದವಳು ಮೈಮರೆತು ’ಗೋವಿಂದಾ ದಾಮೋದರಾ ಮಾಧವಾ’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವುದು ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವ. ಅದ್ಯಾಕೋ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈ ಕೊಸರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು.

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಲೇ, ಏಕೋ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ’ಬೃಂದಾವನಕೆ ಹಾಲನುಮಾರಲು ಪೋಗುವ ಬಾರೇ ಬೇಗ ಸಖೀ’ ಅನ್ನುವ ಗೀತೆ ನೆನಪಾಗಿ, ಅದೇ ತಲೆಬರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?