ಬಲೆಯಲಾಡುವವನ ಹಾಡು

ಏಕೆಂದವತಾರವನೆತ್ತಿದೆನೋ?
ಏನು ಕಾರಣವೋ? ಜಾಲದೊಳು ನಾ||ನೇಕೆಂದವತಾರವನೆತ್ತಿದೆನೋ||

ಬಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಗುಞ್ ಗುಡಲಿಕೋ? ಫೇಸ್
ಬುಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆಯಲಿ ಬರೆಯಲಿಕೋ?
ಟ್ವಿಟ್ಟರಿನಲಿ ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಎನ್ನಲಿಕೋ
ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿನಲಿ ಹರಿಯಲಿಕೋ ನಾ ||ನೇಕೆಂದವತಾರವನೆತ್ತಿದೆನೋ||

ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿವಾಗದಿದ್ದವರು ಈ ಹಳೆಯ ಬರಹವನ್ನು ನೋಡಿ :-) - ಏಲಾವತಾರಮೆತ್ತಿತಿವೋ
ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೂ ಹಿಡಿಸಬಹುದು - ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಮರುಳಾದೆಯಾ?

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡುತ್ತ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?