ಗೊಲ್ಲ ಬಾಲನಿಗೊಂದು ನಮನ
ಬಣ್ಣದಲಿ ಮುಂಗಾರ ಮುಗಿಲಹೋಲುವನ
ಗೋಪಿಯರ ಕೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿವ ಚಿಣ್ಣನ
ಆಸರೆ ಬಯಸಿದವರ ಪಾರಿಜಾತನ 
ಮಿಂಚಂತೆ ಹೊಳೆವರಿವೆಯುಳ್ಳವನ

ದೇವವೈರಿಕುಲವ ತೊಡೆದಿಹನ 
ಸುಜನರೆಲ್ಲರ ಬಗೆಗೊಳ್ವ ಚಿತ್ತಾರನ
ಸುರಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಣಿವಾತನ 
ನಾನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನಾ ಗೊಲ್ಲಬಾಲನ!


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಲೀಲಾಶುಕನ ಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾಮೃತ ೨-೧೨):

ಸಜಲ ಜಲದನೀಲಂ ವಲ್ಲವೀಕೇಳಿಲೋಲಂ
ಶ್ರಿತಸುರತರುಮೂಲಂ ವಿದ್ಯುದುಲ್ಲಾಸಿಚೇಲಮ್ |
ಸುರರಿಪುಕುಲಕಾಲಂ ಸನ್ಮನೋಬಿಂಬಲೀಲಂ
ನತಸುರಮುನಿಜಾಲಂ ನೌಮಿ ಗೋಪಾಲಬಾಲಮ್ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಸುರತರು= ದೇವಲೋಕದ ವೃಕ್ಷ, ಪಾರಿಜಾತ;ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತವನ್ನು ತಂದ ಕಥೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ.


ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: http://diyala.kochiknacha.com/2011/01/somnathpur-temple-tribute-in.html - ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸೋಮನಾಥಪುರದ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ ಮೂರ್ತಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?