ಶಿವಶಕ್ತಿ

ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯರನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ನೆನೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಕಾಳಿದಾಸ ತನ್ನ ರಘುವಂಶ ಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಹುದುಗಿದ ಅರ್ಥದಂತೆಯೇ ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟಿರದಾರದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

(ಚಿತ್ರ: ಚಿಕಾಗೋ ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ; ೧೦ ನೇಶತಮಾನ)

ಕಾಳಿದಾಸನ ರಘುವಂಶದ ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ:

ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪ್ರಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ 
ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೌ

ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದೆ.

ನಾ ತಲೆವಾಗುವೆ ಶಿವಶಿವೆಗೆ
ಈ ಜಗದೆಲ್ಲರ ಹೆತ್ತವರ
ಬಿಡದೊಡಗೂಡಿಯೆ ಇಹರಿವರು
ಮಾತಿನ ಜೊತೆಯಲಿ ಹುರುಳಂತೆ

ಬಹುಶಃ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಯರ ಬಗ್ಗೆಯ ಈ ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಗಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಇವತ್ತು ಮೇ ೧ ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದೇನೋ!  ಏಕೆಂದರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಜಿ.ಎನ್.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ( ಜಿಎನ್ ಬಿ) ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯುವ ದಿನವಿದು. ಇದೇ ದಿವಸ ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿವಂಗತರಾದರು.

ಆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ರಾಗದಲ್ಲೇ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿ, ಏನನ್ನಿಸಿತು ಅಂತ ಬರೀತೀರಲ್ಲ?

http://www.mixcloud.com/ramaprasad/a-swara-composition/

-ಹಂಸಾನಂದಿ


Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ