Skip to main content

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಲಕರಣೆ

ಸುಮಾರು ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಮೊದಲಾದ ಹರಿದಾಸರ ಪರಂಪರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂತು. ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೂರಾರು ಹರಿದಾಸರು, ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ, ಪುರಂದರದಾಸರ, ಕನಕದಾಸರ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೇ ಈ ರಚನೆಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಾಟಿದವು. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವೆಷ್ಟೋ ಕಳೆದವೆಷ್ಟೋ?

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹರೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮೇಲು ಈಗ ಉಳಿದಿವೆಯಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಸಂಗೀತ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಸರ ಸಾವಿರಾರು ರಚನೆಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ, ಅವುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಿತು.

 ಆದರೆ, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ವಿಧಾನಗಳೂ, ಹುಡುಕಿದ ಪರಿಹಾರಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆಯೇ? ಈಗ ಏನಿದ್ದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಯುಗ. ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಯುಗ. ಈಗ, ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದ ದಾಸರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ( ಅದು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೇ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇರಬಹುದು) ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈವತ್ತಿನ ಕಾಲಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಮಾತಲ್ಲ ಎನ್ನೋಣ.

ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಳತೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವವರುನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದ "ಪದ" ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಲೋಹಿತ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು.

ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಲೋಹಿತ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ - "ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ" ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್  ಅಥವಾ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅಚ್ಚಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಸಲಕರಣೆ ಅನ್ನೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಹಾಕಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.ಸುಮಾರಾಗಿ ನೂರೈವತ್ತು ಹರಿದಾಸರ ಹದಿನೈದುಸಾವಿರ ರಚನೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ, ಮುಂಡಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಸಲಕರಣೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ!ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರ್ತು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೇ ಹರಿದಾಸರ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕುವ ಸೌಕರ್ಯವೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಗೆ ಇವತ್ತೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ , ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಹರಿದಾಸರ ಹಾಡೂ ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೊರಗುವ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ.

ಹಾಗೇ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ-ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇ ಸಲಕರಣೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಮರೀದೆ ತಿಳಿಸಿ! ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ, ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಬರಹ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ? ಕೂಡಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ! ಜೊತೆಗೆ  ಲೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೇ ಅವರ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಏನಂತೀರಾ?

 -ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ಹಲವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ, ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾದವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅವರವರ ತೀರ್ಮಾನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನೋ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಈ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯದೇ, ಪ್ರಕಟವಾದಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯುವ ದಾರಿ.

ಐದು  ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಬರಹವನ್ನು ಇವತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ,  ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದರೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ  ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂಕಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ  ಬರಹವೊಂದು ಅವರಿವರ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಲವರು  ಆ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನೆನಪಾದುವು!


ಈ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ಅಂದರೆ ಈ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ, ಗೂಗಲ್ ಬಜ಼್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಯೆಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕಾರರು ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಸರಿ ಎಂದು ಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಮಿತ್ರರು (ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ!) ಈ ಬರಹವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು,  ಕೃಷ್ಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದವನೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಕನ್ನಡದವನೇ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ನಡದವನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನ…

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಭವಿಷ್ಯ ನೋಡುವಂತಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲವನ್ನು  ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೋ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲೋ ಆಗಾಗ ನೋಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬರಹ ಓದೋದು ನಿಮಗೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ರಾಶಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಶಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಇದೇನಪ್ಪಾ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸುಳ್ಳಾ ಹೀಗನ್ನೋಕೆ ಅಂದಿರಾ? ತಾಳಿ, ನಿಮಗೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಂತಹದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಅದರೂ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓದಬಹುದು ನೀವಿದನ್ನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಾನು ಇಂಥ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ , ಇಂತಹ ರಾಶಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಈ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಚಂದ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಚಂದಿರ ಆಕಾಶದ ಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನ ಸುಮಾರು ೨೭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ೧೨ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ರಾಶಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ರೀತಿ. ಆದರೆ…

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತುತಿ - ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಮೊಗ್ಗೊಡೆದಿಹ ಲವಂಗ ಮರವನ್ನು ಮುತ್ತುತಿಹ
ಹೆಣ್ದುಂಬಿಯೋಲ್ ಹರಿಯ ಬಳಿಸಾರಿ ನಲಿವಾಕೆ
ಕಣ್ಣುಗಳ ಓರೆನೋಟದಲೆ ಸಕಲಸುಖವಿತ್ತು
ಒಳ್ಳಿತನು ತಂದೀಯಲಾ ಮಂಗಳೆ

ಜೇನ ಸವಿಯಲು ಚೆಲುವ ಕನ್ನೈದಿಲೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಮರಮರಳಿ ಬರುತಲಿಹ ಜೇನ್ದುಂಬಿಯಂತೆ
ನಾಚುತಲಿ ಒಲವಿನಲಿ ಆ ಮುರಾರಿಯ ಮೊಗವ
ಓರಣದಿ ಹೊರಳುತಲಿ ನೋಡುತಿಹ ಮುಗುದೆ
ಹಿರಿಕಡಲ ಮಗಳ ಆ ಸೊಗದ ನೋಟದ ಮಾಲೆ
ತೋರುತಿರಲೆನಗೀಗ ಸಕಲ ಸಂಪದಗಳನೆ

ಹಾವ ಮೇಗಡೆ ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿ ಪವಡಿಸಿರುವಂಥ
ಪತಿಯನ್ನು ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆಯೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನೋಡುತಿಹ ಕಮಲಕಣ್ಣವಳೋರೆ ನೋಟಗಳು
ಬೀಳುತಿರಲೆನ್ನೆಡೆಗೆ ಸಂತಸವ ತರಲು

ಕೌಸ್ತುಭವನಿಟ್ಟವಗೆ  ಮಧುವನ್ನು ಮಡುಹಿದಗೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ನೋಟಗಳ ಸರವ ತೊಡೆಸಿಹಳೆ!
ಕಮಲದಲಿ ನಿಂದಿಹಳೆ ಬಯಸಿದ್ದನೀಯುವಳೆ
ತುಸು ಬೀರು ಎನ್ನೆಡೆಗೆ ಮಂಗಳವ ತರುತ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಆದಿ ಶಂಕರರ ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ): 

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕ ಭೂಷಣ ಮಾಶ್ರಯಂತೀ
ಭೃಂಗಾಗನೇವ ಮುಕುಲಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ |
ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲ ವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳ ದೇವತಾಯಾಃ ||

ಮುಗ್ದಾ ಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ
ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾ ಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ |
ಮಾಲಾದೃಶೋರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ ಯಾ
ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರ ಸಂಭಾವಾ ಯಾಃ ||

ಆಮೀಲಿತಾಕ್ಷಮಧಿಗಮ್ಯ ಮುದಾ ಮುಕುಂದ
ಮಾನಂದಕಂದಮನಿಷೇಷಮನಂಗ ನೇತ್ರಮ್ |
ಅಕೇಕರಸ್ಥಿತಕನೀನಿಕ ಪದ್ಮನೇತ್ರಂ
ಭೂತ್ಯೈ ಭವನ್ಮಮ ಭುಜಂಗಶಯಾಂಗನಾಯಾಃ ||

ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ…