ಗೌರಿಗೊಂದು ಸ್ತುತಿಸಂಜೆ ಬಣ್ಣದ ರೀತಿ ಚಂಚಲ ಅಂಕು ಡೊಂಕಿನ ಗಂಗೆಯು
ಎರಡು ನಾಲಿಗೆ ಹಾವು ಬಾಗಿದ ಕೊಳಕು ಮೊಗದವ ಚಂದಿರ
ಪೆದ್ದು ನಂದಿಯು ಹೀಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ತುಂಬಿರೆ ಸಂಕಟ
ಬಾಳ್ವುದೆಂತೋ ಎನುತ ಬುರುಡೆಯ ಹಿಡಿದ ಗೌರಿಯೆ ಕಾಯಲಿ!


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಸಂಧ್ಯಾರಾಗವತೀ ಸ್ವಭಾವಕುಟಿಲಾ ಗಂಗಾ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಃ ಫಣೀ
ವಕ್ರಾಂಗೈರ್ಮಲಿನಃ ಶಶೀ ಕಪಿಮುಖೋ ನಂದೀಚ ಮೂರ್ಖೋ ವೃಷಃ |
ಇತ್ಥಂದುರ್ಜನ ಸಂಕಟೇ ಪತಿಗೃಹೇ ವಸ್ತವ್ಯಮೇತತ್ಕಥಂ
ಗೌರೀತ್ಥಂ ನೃಕಪಾಲಪಾಣಿಕಮಲಾ ಚಿಂತಾನ್ವಿತಾ  ಪಾತು ವಃ ||

सन्ध्यारागवती स्वभावकुटिला गंगा द्विजिह्वः फणी
वक्रांगैर्मलिनः शशी, कपिमुखो नंदीच मूर्खो वृषः ।
इत्थंदुर्जन संकटे पतिगृहे वस्तव्यमेतत्कथं
गौरीत्थं नृकपालपाणिकमला चिन्तान्विता पातु वः ॥

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಹೊಸ ದೇವೀಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡಬೇಕೆನ್ನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು

ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲವು ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಅನುವಾದವು ಮಾತ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಸವನ್ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಗೌರಿಯಂತಹ ಗೌರಿಗೇ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಲಾಗದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಂತೆ! ಒಂದುಕಡೆ ಚಂಚಲವಾದ ಹೀಗೋ ಹಾಗೋ ಹೇಗೋ ಹರಿಯುವ ಅಂಕುಡೊಂಕಿನ ಗಂಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಕೋಡಿನ, ಮುಖವೆಲ್ಲ ಕಲೆ ತುಂಬಿದ ಚಂದ್ರ - ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಮೊದ್ದು ಮುಖದ ಪೆದ್ದು ನಂದಿ.  ಹೀಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರುಕಡೆಯೂ ಇರುವ  ಸಂಕಟವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ ಗೌರಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಲ ಹಿಡಿದು ಯೋಚಿಸಿ ಕುಳಿತಳಲ್ಲಾ, ಅವಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂಬ ಭಾವ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ:  http://sreenivasaraos.com/2012/10/page/6/ ಚಿತ್ರದ ವಿವರದಲ್ಲಿ  ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಾತಂಗಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?