ಕಮಲ ಮುಖಿಗೆ
ಕಮಲದಲಿ ಕುಳಿತವಳೆ ಕಮಲವನೆ ಪಿಡಿದವಳೆ
ಪರಿಮಳದಹಾರ ಬಿಳಿಸೀರೆಯಲಿ ಮೆರೆಯುವಳೆ
ಭಗವತೀ ಹರಿಯೊಡತಿ ಸೊಬಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು
ಮೂಲೋಕಕೀಯುವಳೆ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೇ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ೧೮)

ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇ
ಧವಲತಮಾಂಶುಕಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಶೋಭೇ |
ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೇ
ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ ||18||

सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धवलतमांशुकगंधमाल्य शोभे ।
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्


- ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಅನುವಾದವು ಪಂಚಮಾತ್ರಾ ಚೌಪದಿಯ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಸವನ್ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ

ಕೊ.ಕೊ: ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮನೋಜ್ಞೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿದವಳು,  ಸೊಬಗಿನವಳು ಅನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊನ್ನಾವರಿಕೆ ಹೂವು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಹೊಂಬಣ್ಣದವಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ , ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಹೊನ್ನೋ ಹೊನ್ನೋ ಅಂತ ಹೊನ್ನಾವರಿಕೆ ಹೂವನ್ನು ಮನೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪ್ರಾಯ ನೆನಪಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾಯಿತು.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?