ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು 


ನೀಲಿಯಾಗಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಬಿಳಿಯ ಮೋಡವು ಚದುರುತ

ಹೇಳುತಿರುವುದು ನೀತಿಯೊಂದನು ಕೇಳು ನೀಮೊದಲೆನ್ನುತ
"ಗಾಳಿ ಬಂದೆಡೆ ತೂರಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯೆ ಕರಗುವೆ
ಬಾಳಿನಲ್ಲಿಡೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾದಿ ಮುಂದಕೆ ಸುಗಮವೆ "


-ಹಂಸಾನಂದಿ 

ಕೊ: ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಬರೆದ ಪದ್ಯವಿದೆಂದು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಕೊ.ಕೊ: ಇದು ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವೇ ಆದ ಮಾತ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲೆ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾಲೂ ೩/೪/೩/೪/೩/೪/೩/‍೨ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. "ಭಾಮಿನೀಗತಿಯೊಪ್ಪಿರಲ್ ನವ ಮಾಲೆಮಲ್ಲಿಕೆ ಸಂದುದೇ" ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೋಣಿಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ದೂರ ತೀರವ ಸೇರಲಿ ಎಂಬ ಹಾಡೂ ಕೂಡ.


ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ:  ನನ್ನ ಮಡದಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾಳ ಕೈಚಳಕ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?