ಓ ಪ್ರಿಯತಮ! ಕರುಣೆಯಾ ತೋರೆಯಾ!ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿದು ನಿಚ್ಚ ಪೊಸದೆಂದೆನಿಸಿರಲ್
ಮತ್ತ ಕೋಕಿಲವಿತ್ತ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಪಾಡುತ ನಲಿದಿರಲ್
ಇತ್ತ ಗೆಳತಿಯ ಚಿತ್ತವೆಲ್ಲಿಯೊ ನಮ್ಮ ಮರೆತೇ ಪೋದುದೋ?
ಮತ್ತೆ ಓಲೆಯ ಬರೆಯುತಲೆ ಮನವಿವಳದೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಾರಿತೋ?

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಈ ವಾರದ ಪದ್ಯಪಾನದ "ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ" ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಬರೆದ ಉತ್ತರ ಇದು. ಅನಸೂಯೆ ಪ್ರಿಯಂವದೆಗೋ, ಪ್ರಿಯಂವದೆ ಅನಸೂಯೆಗೋ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೊ.ಕೊ: ಪದ್ಯವು ಮಾತ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲೆಯ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಡುಗನ್ನಡ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವೆ.

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಇದಾವ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಚಲನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಡು ತಿಳಿದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ತಲೆಬರಹವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು.

ಚಿತ್ರ:  ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮನ ಶಕುಂತಲಾ ಪತ್ರ ಲೇಖನ. ಲಿಥೋ ಪ್ರತಿ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ