ಕೋರಿಕೆ
ರಕ್ಕಸರ ಹಗೆ ಹರಿಯ ಆ ಸೊಬಗಿನೆದೆಯಲ್ಲಿ
ಕರಿಮೋಡದಲಿ ಹೊಳೆವ ಸುಳಿಮಿಂಚಿನಂತೆ
ಮೆರೆವ ತಾಯೇ ಸಕಲ ಲೋಕದಲಿ ನೀ ಮಾನ್ಯೆ
ಒಳ್ಳಿತನು ತೋರೆನಗೆ ಭಾರ್ಗವನ ಕುವರಿ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ: (ಆದಿಶಂಕರರ ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ)

कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेः
धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव ।
मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनंदनायाः ॥

ಕಾಲಾಂಬುದಾಲಿಲಲಿತೋರಸಿಕೈಟಭಾರೇಃ
ಧಾರಾಧರೇಸ್ಫುರತಿಯಾತಟಿದಂಗನೇವ |
ಮಾತುಃ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತಿಃ
ಭದ್ರಾಣಿಮೇ ದಿಶತು ಭಾರ್ಗವನಂದನಾಯಾಃ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ:  ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಆದಿ ಶಂಕರರ ಹುಟ್ಟಿದದಿನ - ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿಯಂದು, ಶಂಕರರ ಯಾವುದಾದರೂ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಅನುವಾದ.

ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲ ಪದ್ಯವು ಶಂಕರರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ತೋತ್ರದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ನಾನು ಅನುವಾದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟಕಿಸಿ ಓದಬಹುದು.

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲವು ವಸಂತತಿಲಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಅನುವಾದವು ಚೌಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ.

ಚಿತ್ರ: ೧೧ನೇ/೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಗ್ರಹ.  ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳಲ್ಲಿವೆ.

http://www.thehindu.com/…/us-returns-ido…/article5577461.ece

http://www.rediff.com/…/slide-show-1-signs-of…/20140115.htm…)

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?