ಸೊಂಡಿಲ ಗಣಪ

ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯರ ಗೆದ್ದ ಮನೋಹರ

ಮುದ್ದು ಮೊಗವನ್ನು ತೋರಿ ನೀನೀಗ
ಎದ್ದು ಬಂದೆನ್ನ ಕಾಯೊ! ಮೋದಕವ
ಮೆದ್ದು ಕರುಣಿಸೋ ಸಕಲ ಸಂಪದವ!


- ಹಂಸಾನಂದಿ 

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಲೋಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?